UBTUIT Timetable


Hafta kuni Boshlash Tugash Fan nomi Xona Fan turi O'qituvchi
1 Dushanba 08:30 09:50 Axborotlarni izlash va ajratib olish 107 Ma’ruza RAXIMBOYEV X. J.
2 Dushanba 10:00 11:20 Ilmiy tadqiqot metodologiyasi 107 Ma’ruza XO‘JAYEV O. K.
3 Dushanba 11:30 12:50 Axborotlarni izlash va ajratib olish 107 Ma’ruza RAXIMBOYEV X. J.
Hafta kuni Boshlash Tugash Fan nomi Xona Fan turi O'qituvchi
Hafta kuni Boshlash Tugash Fan nomi Xona Fan turi O'qituvchi
Hafta kuni Boshlash Tugash Fan nomi Xona Fan turi O'qituvchi
Hafta kuni Boshlash Tugash Fan nomi Xona Fan turi O'qituvchi
Hafta kuni Boshlash Tugash Fan nomi Xona Fan turi O'qituvchi
1 Shanba 08:30 09:50 Zamonaviy teleradio tizimlarning antenna qurilmalari 202 Ma’ruza RADJAPOV Z. M.
2 Shanba 10:00 11:20 Zamonaviy teleradio tizimlarning antenna qurilmalari 202 Amaliy RADJAPOV Z. M.