UBTUIT Timetable


Hafta kuni Boshlash Tugash Fan nomi Xona Fan turi O'qituvchi
Hafta kuni Boshlash Tugash Fan nomi Xona Fan turi O'qituvchi
1 Seshanba 08:30 09:50 Kibеrvalyuta va yashirin mayning 106 Ma’ruza XALMURATOV O. U.
2 Seshanba 10:00 11:20 Kibеrvalyuta va yashirin mayning 106 Amaliy XALMURATOV O. U.
Hafta kuni Boshlash Tugash Fan nomi Xona Fan turi O'qituvchi
2 Chorshanba 10:00 11:20 Biznesning uzliksizligi va avariyaviy tiklash 119 Ma’ruza XALMURATOV O. U.
3 Chorshanba 11:30 12:50 Biznesning uzliksizligi va avariyaviy tiklash 119 Amaliy XALMURATOV O. U.
Hafta kuni Boshlash Tugash Fan nomi Xona Fan turi O'qituvchi
1 Payshanba 08:30 09:50 Kibеrxavfsizlikda raqamli transformatsiya 107 Ma’ruza XALMURATOV O. U.
2 Payshanba 10:00 11:20 Kibеrxavfsizlikda raqamli transformatsiya 107 Amaliy XALMURATOV O. U.
Hafta kuni Boshlash Tugash Fan nomi Xona Fan turi O'qituvchi
3 Juma 11:30 12:50 Sun'iy intellekt va neyron tarmoqlari 106 Ma’ruza XO‘JAYEV O. K.
Hafta kuni Boshlash Tugash Fan nomi Xona Fan turi O'qituvchi